HET-150

HET-150

HET-150

HET-150

HET-150
HET-150

Sản Phẩm

HET-150

HET-150

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 90
Mô tả
Electric Conveyor Toaster Model: HET-150 Dimension: 290x420x380mm Power: 220V/50Hz 1.34kW Electric Conveyor Toaster Model: HET-300 Dimension: 370x420x380mm Power: 220V/50Hz 1.94kW Electric Conveyor Toaster Model: HET-450 Dimension: 470x420x380mm Power: 220V/50Hz 2.64kW

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-150

Dimension: 290x420x380mm

Power: 220V/50Hz  1.34kW

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-300

Dimension: 370x420x380mm

Power: 220V/50Hz  1.94kW

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-450

Dimension: 470x420x380mm

Power: 220V/50Hz  2.64kW

Sản Phẩm Khác