Head Electric Crepe Machine HEC-1

Head Electric Crepe Machine HEC-1

Head Electric Crepe Machine HEC-1

Head Electric Crepe Machine HEC-1

Head Electric Crepe Machine HEC-1
Head Electric Crepe Machine HEC-1

Sản Phẩm

Head Electric Crepe Machine HEC-1

Head Electric Crepe Machine HEC-1

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 484
Mô tả
1-Head Electric Crepe Machine Model: HEC-1 Dimension: 450x500x230mm Power: 220V/50Hz 3kW 2-Head Electric Crepe Machine Model: HEC-2 Dimension: 900x500x230mm Power: 220V/50Hz 6kW

1-Head Electric Crepe Machine

Model: HEC-1

Dimension: 450x500x230mm

Power: 220V/50Hz  3kW
 

2-Head Electric Crepe Machine

Model: HEC-2

Dimension: 900x500x230mm

Power: 220V/50Hz  6kW

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX