HCB-861

HCB-861

HCB-861

HCB-861

HCB-861
HCB-861

Sản Phẩm

HCB-861
HCB-861

HCB-861

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1136
Mô tả
HCB-861

1-Head Cone Baker

Model: HCB-861

Dimension: 250x450x300mm

Power: 220V/50Hz  0.83kW

2-Head Cone Baker

Model: HCB-862

Dimension: 500x450x300mm

Power: 220V/50Hz  0.83+0.83kW

Sản Phẩm Khác