FX-15B

FX-15B

FX-15B

FX-15B

FX-15B
FX-15B

Sản Phẩm

FX-15B

FX-15B

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 556
Mô tả
Proofer o For FX-15B o Capacity: 15 layer. o Power: 240v/50Hz. 2.4kw o Size:500x750x1950mm.

Proofer

o   For FX-15B
o   Capacity: 15 layer.
o   Power: 240v/50Hz. 2.4kw
o   Size:500x750x1950mm.

Sản Phẩm Khác