FX-10B

FX-10B

FX-10B

FX-10B

FX-10B
FX-10B

Sản Phẩm

FX-10B

FX-10B

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 397
Mô tả
Proofer o Model: FX-10B o Capacity: 10trays o Dimension: 1170x900x1000mm o Power: 220V

Proofer

o  Model: FX-10B
o  Capacity: 10trays
o  Dimension: 1170x900x1000mm
o  Power: 220V

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX