FX-10B

FX-10B

FX-10B

FX-10B

FX-10B
FX-10B

Sản Phẩm

FX-10B

FX-10B

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2005
Mô tả
FX-10B

Proofer

o  Model: FX-10B
o  Capacity: 10trays
o  Dimension: 1170x900x1000mm
o  Power: 220V

Sản Phẩm Khác