F1BS

F1BS

F1BS

F1BS

F1BS
F1BS

Sản Phẩm

F1BS

F1BS

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4605
Mô tả
F1BS

Lò đối lưu – Sinmag

 • Model: F1BS
 • Number of racks: 1 single rack
 • Tray size: 460x760mm
 • Dimension: 1890x1950x2410 mm
 • Motor Power: 1.1 kW
 • Temperature range: 0 – 300oC
 • Burner Heater Power: 43850 kcal/h
 • Electric Heater Power: 37 kW
 • Enegy: Electric & Oil/ Electric & Gas
 • Weight(kg): 1200
 • Gap between each shelf(mm):
  10 shelves : 160
  15 shelves : 107
  18 shelves : 89

Không kèm khay

Sản Phẩm Khác