Electric Conveyor Toaster HET-150

Electric Conveyor Toaster HET-150

Electric Conveyor Toaster HET-150

Electric Conveyor Toaster HET-150

Electric Conveyor Toaster HET-150
Electric Conveyor Toaster HET-150

Sản Phẩm

Electric Conveyor Toaster HET-150

Electric Conveyor Toaster HET-150

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 397
Mô tả
Electric Conveyor Toaster Model: HET-150 Dimension: 290x420x380mm Power: 220V/50Hz 1.34kW Electric Conveyor Toaster Model: HET-300 Dimension: 370x420x380mm Power: 220V/50Hz 1.94kW Electric Conveyor Toaster Model: HET-450 Dimension: 470x420x380mm Power: 220V/50Hz 2.64kW

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-150

Dimension: 290x420x380mm

Power: 220V/50Hz  1.34kW

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-300

Dimension: 370x420x380mm

Power: 220V/50Hz  1.94kW

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-450

Dimension: 470x420x380mm

Power: 220V/50Hz  2.64kW

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX