Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61181

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61181

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61181

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61181

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61181
Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61181

Sản Phẩm

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61181

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61181

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 108
Mô tả
Product description: Name:Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window NO:DKS61181 Size:(L)510X(W)540X (H)480mm

Product description:

Name:Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window

NO:DKS61181

Size:(L)510X(W)540X (H)480mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX