Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61161-1/2

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61161-1/2

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61161-1/2

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61161-1/2

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61161-1/2
Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61161-1/2

Sản Phẩm

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61161-1/2

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS61161-1/2

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 281
Mô tả
Product description: Name:Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window NO:DKS61161-1/2 Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Product description:

Name:Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window

NO:DKS61161-1/2

Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX