Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS51161

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS51161

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS51161

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS51161

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS51161
Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS51161

Sản Phẩm

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS51161

Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window DKS51161

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 117
Mô tả
Product description: Name:Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window NO:DKS51161 Size:(L)510X(W)540X (H)480mm

Product description:

Name:Dripless Oblong Chafing Dish W/Gilt Legs/Show Window

NO:DKS51161

Size:(L)510X(W)540X (H)480mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX