CLASSIC 8095 SE

CLASSIC 8095 SE

CLASSIC 8095 SE

CLASSIC 8095 SE

CLASSIC 8095 SE
CLASSIC 8095 SE

Sản Phẩm

CLASSIC 8095 SE

CLASSIC 8095 SE

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2015
Mô tả
CLASSIC 8095 SE

ROTO CLASSIC

o   Model: CLASSIC 8095 SE

o   Capacity: 15-18 trays

o   Tray size: 
      600x990mm
      800x800mm 
       2x(18x26)" 669x930mm
       2x(18x30)" 760x930

o   Burner capacity:

o   Power: 400/3N/50hz 52,5 + 2,5kw

o   Dimension: 1730x2225x2670mm

Sản Phẩm Khác