CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC
CLASSIC 8095 SC

Sản Phẩm

CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 511
Mô tả
o Model: CLASSIC 8095 SC o Capacity: 15-18 trays o Tray size: 600x990mm 800x800mm 2x(18x26)" 669x930mm 2x(18x30)" 760x930 o Burner capacity: 81kW o Power: 400/3N/50hz 2,5kw o Dimension: 1730x2225x2670mm

o   Model: CLASSIC 8095 SC

o   Capacity: 15-18 trays

o   Tray size: 
      600x990mm
      800x800mm 
       2x(18x26)" 669x930mm
       2x(18x30)" 760x930

o   Burner capacity: 81kW

o   Power: 400/3N/50hz 2,5kw

o   Dimension: 1730x2225x2670mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX