CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC
CLASSIC 8095 SC

Sản Phẩm

CLASSIC 8095 SC

CLASSIC 8095 SC

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 150
Mô tả
o Model: CLASSIC 8095 SC o Capacity: 15-18 trays o Tray size: 600x990mm 800x800mm 2x(18x26)" 669x930mm 2x(18x30)" 760x930 o Burner capacity: 81kW o Power: 400/3N/50hz 2,5kw o Dimension: 1730x2225x2670mm

o   Model: CLASSIC 8095 SC

o   Capacity: 15-18 trays

o   Tray size: 
      600x990mm
      800x800mm 
       2x(18x26)" 669x930mm
       2x(18x30)" 760x930

o   Burner capacity: 81kW

o   Power: 400/3N/50hz 2,5kw

o   Dimension: 1730x2225x2670mm

Sản Phẩm Khác