CLASSIC 6080 SE

CLASSIC 6080 SE

CLASSIC 6080 SE

CLASSIC 6080 SE

CLASSIC 6080 SE
CLASSIC 6080 SE

Sản Phẩm

CLASSIC 6080 SE

CLASSIC 6080 SE

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 709
Mô tả
CLASSIC 6080 SE
ROTO CLASSIC
o   Model: CLASSIC 6080 SE
o   Capacity: 15-18 trays
o   Tray size: 600x800mm (2x600x400)
o   Burner capacity: 70kW
o   Power: 400/3N/50hz 49+2 kw
o   Dimension: 1430x1930x2550mm

Sản Phẩm Khác