BTC-329

BTC-329

BTC-329

BTC-329

BTC-329
BTC-329

Sản Phẩm

BTC-329

BTC-329

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 534
Mô tả
BTC-329

BLENDER

Model: BTC-329

Capacity: 1,4L

Power: 0,75Hp 750W

Volts: 220V/50Hz

Sản Phẩm Khác