Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200

Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200

Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200

Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200

Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200
Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200

Sản Phẩm

Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200

Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 313
Mô tả
Bồn rửa đơn có bàn phẳng và kệ DM42-6-1200

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX