Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500

Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500

Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500

Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500

Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500
Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500

Sản Phẩm

Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500

Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 294
Mô tả
Bồn rửa 3 có kệ DM44-6-1500

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX