Big Roller

Big Roller

Big Roller

Big Roller

Big Roller
Big Roller

Sản Phẩm

Big Roller

Big Roller

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 307
Mô tả
Big Roller

In the case of no lamination machine and three-color sheet roller on the production line, it is used to make dough sheet.

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX