BD34-4/36

BD34-4/36

BD34-4/36

BD34-4/36

BD34-4/36
BD34-4/36

Sản Phẩm

BD34-4/36

BD34-4/36

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1004
Mô tả
BD34-4/36
3/4-Automatic Bun Divider Rounder
o   Model: BD34-4/36
o   Pieces: 36
o   Weight range: 30-110g
o   Max dough weight: 4kg
o   Dimension: 620x620x1600mm
o   Power: 1.3kw

Sản Phẩm Khác