ASM 160

ASM 160

ASM 160

ASM 160

ASM 160
ASM 160

Sản Phẩm

ASM 160

ASM 160

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 485
Mô tả
Spiral Mixer o Model: ASM 160 o Dough capacity (min/max): 10/160 kg o Flour capacity (min/max): 6/100 kg o Water capacity (min./max) : 4/60 lit o Bowl volume: 260 L o Power of spiral (1st speed/2nd speed): 4.6 kw/7.4 kw o Dimensions: 945x1450x1460mm o Weight: 650 kg
Spiral Mixer
o   Model: ASM 160
o   Dough capacity (min/max): 10/160 kg
o   Flour capacity (min/max): 6/100 kg
o   Water capacity (min./max) : 4/60 lit
o   Bowl volume: 260 L
o   Power of spiral (1st speed/2nd speed): 4.6 kw/7.4 kw
o   Dimensions: 945x1450x1460mm
o   Weight: 650 kg

Sản Phẩm Khác