ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450

ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450

ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450

ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450

ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450
ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450

Sản Phẩm

ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450

ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 55
Mô tả
Down-paper pillow packing machine ALD-350X/ALD-250B/ALD-320D/ALD-350B/ALD-350D/ALD-400D/ALD-450

Model
ALD-250B ALD-320D ALD-350B ALD-350D  ALD-400D ALD-450 
Film width Max.250m Max.320mm Max.350mm Max.350mm Max.400mm Max.450mm
Bag length 65~190mm
120~280mm
90~260mm
150~330mm 
65~190mm
120~280mm
90~260mm
150~330mm
   130~320mm 120~450mm
 
Bag width 30~110mm 50~160mm  50~160mm 50~160mm 30~150mm   50~180mm
Bag height Max. 40mm Max. 55mm  Max.45mm Max. 60mm Max.65mm Max. 80mm
Roll diameter  Max.320mm
Bag speed  40~230bag/min 40~230bag/min 60-330bag/min 40~180bag/min 30~150bag/min
Power 220V,50/60HZ,2.4KW                  220V,50/60HZ,2.6KW
Machine size (L)3700×(W)670×(H)1450  (L)4020×(W)745×(H)1450 (L)4020×(W)800×(H)1450
Machine weight 600Kg  650Kg 650Kg 700Kg 750Kg

Sản Phẩm Khác