trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

LÒ XOAY NƯỚNG BÁNH - F1B
Mã sản phẩm: : F1B

Sản phẩm ưu đãi đặc biệt, vui lòng liên hệ để biết giá

  • Model: F1B
  • Number of racks: 1 single rack
  • Tray size: 460x760mm
  • Dimension: 1890x1950x2410 mm

o   Motor Power: 1.1 kW

o   Temperature range: 0 – 300oC

o   Burner Heater Power: 43850 kcal/h

o   Electric Heater Power: 37 kW

o   Enegy: Gas/Oil/electric

Không kèm khay

Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Nhà cung cấp