trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

SP 15
Mã sản phẩm: : SP 15
Divider (3/4 AUTOMATIC)
o   Model: SP 15
o   Divisions: 15
o   Weight range g: 100-260g
o   Capacity kg: 4kg
o   Opening mm: 70mm
o   Weight kg: 230kg
o   Power Kw: 1.30kW
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Nhà cung cấp