trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

Dox 35 M
Mã sản phẩm: : Dox 35 M
Water Meter Mixer
o   Model: Dox 35 M
o   Recipe storage: 1no
o   Water delivery at 1 bar: 18 lit/min
o   Water delivery at 3 bar: 40 lit/min
o   Permitted difference between the two incoming pressure: 1:5no
o   Power: 220V/50Hz 2.5kw
o   Range: +2/+60oC
o   Maximum incoming water temperature: 65oC
o   Max incoming pressure: 5 bar
o   Minimum incoming pressure: 1 bar
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Nhà cung cấp