trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

FX-10B
Mã sản phẩm: : FX-10B

Proofer

o  Model: FX-10B
o  Capacity: 10trays
o  Dimension: 1170x900x1000mm
o  Power: 220V
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Nhà cung cấp