trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

HW-660
Mã sản phẩm: : HW-660

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-660

Dimension: 660x450x640mm

Power: 220V/50Hz  1kW

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-900

Dimension: 900x500x670mm

Power: 220V/50Hz  1kW

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-1200

Dimension: 1200x540x800mm

Power: 220V/50Hz  1.6kW

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-660

Dimension: 660x450x640mm

Power: 220V/50Hz  1kW

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-900

Dimension: 900x500x670mm

Power: 220V/50Hz  1kW

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-1200

Dimension: 1200x540x800mm

Power: 220V/50Hz  1.6kW

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Nhà cung cấp