trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

GRINDER 600N
Mã sản phẩm: : GRINDER 600N

Italian style coffee bean grinder 600N

Size (LxWxH): 20 x 12 x 36cm

Weight: 3.3kg

1 PS packing material size: 36 x 26 x 14cm

1ps Total packing weight: 3.7kg

4 PS packing material size: 59 x 39 x 28cm

4 ps Total packing weight: 15.9kg

electrical power consumption: 150W

Rotation: 2200 R.P.M

Funnel capacity: 0.25kg

Grinding power: 350 g/min

Large grinding blade: 60mm

Italian style coffee bean grinder 600N

Size (LxWxH): 20 x 12 x 36cm

Weight: 3.3kg

1 PS packing material size: 36 x 26 x 14cm

1ps Total packing weight: 3.7kg

4 PS packing material size: 59 x 39 x 28cm

4 ps Total packing weight: 15.9kg

electrical power consumption: 150W

Rotation: 2200 R.P.M

Funnel capacity: 0.25kg

Grinding power: 350 g/min

Large grinding blade: 60mm

Feature:

Good for less and frequent fine grinding 

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Nhà cung cấp