trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

GRINDER 900N
Mã sản phẩm: : GRINDER 900N

Italian Style Blade Type Coffee Bean Grinder 900N 

Size (LxWxH): 33 x 19 x 57cm

Weight: 12.6kg

1 PS packing material size: 59 x 26 x 40cm 

1ps Total packing weight: 13.8kg

Horsepower: 1/2HP

electrical power consumption: 360W

Rotation: 1400 R.P.M

Funnel capacity: 1.2kg

Grinding power: 10~15kg/hour 

Large grinding blade: 64mm

Italian Style Blade Type Coffee Bean Grinder 900N 

Size (LxWxH): 33 x 19 x 57cm

Weight: 12.6kg

1 PS packing material size: 59 x 26 x 40cm 

1ps Total packing weight: 13.8kg

Horsepower: 1/2HP

electrical power consumption: 360W

Rotation: 1400 R.P.M

Funnel capacity: 1.2kg

Grinding power: 10~15kg/hour 

Large grinding blade: 64mm

Feature:

Super horsepower

Large grinding blade

Non-sectional micro adjustment

Short powder outlet, less powder residue

Built-in cooling fan suitable for long period of use

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

Nhà cung cấp