trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

KCV 97 VG/A
Mã sản phẩm: : KCV 97 VG/A

5 BURNERS COOKER WITH ELECTROGAS CONVECTION OVEN

Model: KCV 97 VG/A

Dimension: L900xP700xH850mm

Power: 220V/50Hz  0.28kW

Gas: 8kW

Temp.range: 100-275oC

Trays size: N.4: 600x400mm  -   N.5: 1/1GN

+ 1 central burner: 3.5kW

+ 3 fast burners: 3.0kW

+ 1 semi fast burners: 1.8kW

5 BURNERS COOKER WITH ELECTROGAS CONVECTION OVEN

Model: KCV 97 VG/A

Dimension: L900xP700xH850mm

Power: 220V/50Hz  0.28kW

Gas: 8kW

Temp.range: 100-275oC

Trays size: N.4: 600x400mm  -   N.5: 1/1GN

+ 1 central burner: 3.5kW

+ 3 fast burners: 3.0kW

+ 1 semi fast burners: 1.8kW

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Nhà cung cấp