trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

CITIZEN 6/MC EM
Mã sản phẩm: : CITIZEN 6/MC EM

Model: CITIZEN 6/MC EM

Dimension: 1370x960x400mm

Temperature range: 400oC

Power: 8.8Kw

Voltage: 400V3N50Hz

Model: CITIZEN 6/MC EM

Dimension: 1370x960x400mm

Temperature range: 400oC

Power: 8.8Kw

Voltage: 400V3N50Hz

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Nhà cung cấp