trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

LÒ XOAY SV1 / SV2 / SV3
Mã sản phẩm: : SV1 / SV2 / SV3

- Model: SV1 / SV2 / SV3

- Number of Racks: 1 single rack / 1 double rack / 1 double rack

- Number of Trays: 15 / 30 / 30

- Tray Size(mm):  460x760mm / 400x600mm / 460x760mm

- Motor Pover(kw): 1.1 / 1.6 / 2.7kW

- Heater Power: 

+ ElectricityPower(kw): 37 / 47 / 60 kw

+ Burner(kcal/h): 37540 / 49870 / 86000 kcal/h

- Energy: electricity/gas/oil

- Temperature Range(℃):0-300 oC

Rack Oven SV Series(Turntable or Hook)

Model
SV1
SV2
SV3
Number of Racks
1 single rack
1 double rack
1 double rack
Number of Trays
15
30
30
Tray Size(mm)
400×760
400×600
400×760
Motor Pover(kw)
1.1
1.6
2.7
Heater Power
electricityPower(kw)
37
47
60
Burner(kcal/h)
37540
49870
86000
Energy
electricity/gas/oil
electricity/gas/oil
electricity/gas/oil
Temperature Range(℃)
0-300
0-300
0-300
Dimension(mm)
Width
1435
1625
2050
Depth
1690
1960
2100
Height
2550
2550
2550
Weight(kg)
1100
1590
1900

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Nhà cung cấp