trang chủ liên hệ liên hệ liên hệ
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ phận bán hàng

Hồ Ngọc Linh

THÔNG TIN TỶ GIÁ

Click để xem thông tin chi tiết và mới nhất

LÒ XOAY F1 / F2 / F3
Mã sản phẩm: : F1 / F2 / F3

- Model: F1 / F2 / F3

- Number of Racks: 1 single rack / 1 double rack / 1 double rack

- Number of Trays: 18 /36 / 36

- Tray Size(mm):  460x760mm / 400x600mm / 460x760mm

- Motor Pover(kw): 1.1 / 1.6 / 2.7kW

- Heater Power: 

+ ElectricityPower(kw): 37 / 47 / 63 kw

+ Burner(kcal/h): 43850 / 49870 / 86000 kcal/h

- Energy: electricity/gas/oil

- Temperature Range(℃):0-300 oC

Rack Oven F Series(Turntable)

Model F1 F2 F3
Number of Racks 1 single rack 1 double rack 1 double rack
Number of Trays 18 36 36
Tray Size(mm) 460*760 400*600 460*760
Motor Pover(kw) 1.1 1.6 2.7
Heater Power electricityPower(kw) 37 47 63
Burner(kcal/h) 43850 49870 86000
Energy electricity/gas/oil electricity/gas/oil electricity/gas/oil
Temperature Range(℃) 0-300 0-300 0-300
Dimension(mm) Width 1890 2180 2420
Depth 1950 1850 2350
Height 2410 2500 2600
Weight(kg) 1100 1570 1900

.
Bản để in
Sản phẩm trong nhóm

Nhà cung cấp